Krízový plán zariadenia školského stravovania - áno, či nie?

lejstra

Krízový plán zariadenia školského stravovania - áno, či nie?

1638 05 jún 2020

Prečo sa zariadenia bránia vyhotoviť tak jednoduchý dokument?

Od 2. apríla 2020

Rad vydaných usmernení a opatrení pri ohrození verejného zdravia v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ustanovili povinnosti, ktoré sú zariadenia školského stravovania povinné dodržiavať pri príprave stravy pre deti alebo seniorov.

Zdôrazňujeme, že ide o opatrenia počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Podľa vydaných opatrení mal prevádzkovateľ povinnosť

  • oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva zahájenie činnosti- prípravu stravy pre seniorov a deti,
  • predložiť dodatok k prevádzkovému poriadku v nadväznosti na aktuálnu situáciu COVID-19,
  • vypracovať krízový plán, ktorý musí byť súčasťou prevádzkového poriadku.

Zdôrazňujeme znova, že ide o opatrenia počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Od 1. júna 2020

Rozhodnutím ministra školstva sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovilo školské vyučovanie a obnovila sa aj prevádzka zariadení školského stravovania.

Následne vydané opatrenie hlavného hygienika (OLP/4204/2020) zrušilo podmienky platné pre zariadenia školského stravovania vydané za účelom prípravy stravy pre deti a seniorov v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania, vrátane povinnosti vypracovať krízový plán.

Pre obnovenie prevádzky zariadenia školského stravovania vydal úrad verejného zdravotníctva usmernenie (SOPZŠČ/4317/94825/2020), v ktorom okrem iného uvádza, že povinnosťou zamestnancov školských stravovacích zariadení je vypracovať dodatok k prevádzkovému poriadku, ktorý nie je potrebné zasielať na posúdenie na RÚVZ.

Zhrnutie:

Úrad vereného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020:

  • opatrením povinnosť vypracovať krízový plán zrušil,
  • usmernením povinnosť vypracovať krízový plán neustanovil.

 

Prečo sa zariadenia bránia vyhotoviť tak jednoduchý dokument?

Krízový plán musí obsahovať tri údaje:

1. kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál);

2. zodpovednú osobu za prevádzku;

3. spôsob riešenia prípravy stravy v prípade ochorenia zamestnancov na COVID19- vytvorenie pracovných skupín.

A práve pri uvedení tretieho údaja nachádzame kameň úrazu.

Ako vytvoriť náhradnú pracovnú skupinu keď:

  • mám len jedného zamestnanca?
  • mám troch zamestnancov, z toho dvaja sú rizikoví a nenastúpia na pracovisko?
  • pri zvýšenej náročnosti dezinfekcie priestorov, pri náročnej obsluhe pri výdaji pokrmov v jedálni a pri príprave balených pokrmov pre individuálny výdaj nastúpia všetci zamestnanci?

Je naozaj dôležité vyhotoviť dokument, v ktorom bude uvedená kapacita zariadenia schválená v prevádzkovom poriadku, meno zodpovednej osoby už uvedené v prevádzkovom poriadku a NIČ, pretože náhradný tím nemáme?

Veď ruku na srdce, zariadenia školského stravovania bojujú neustále s nedostatkom zamestnancov, chýbajú im kvalifikované kuchárky a to nehovoriac o záskoku počas PN.

Tak prečo nemať poruke šikovný tím kuchárov, ktorí čakajú na zavolanie, aby „zaskočili“ pri príprave stravy v škole, kde kuchárka ochorela na vírusové ochorenie.

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok