Hygienická a protiepidemická starostlivosť - ako to bolo pred 75 rokmi

foto4black

Hygienická a protiepidemická starostlivosť - ako to bolo pred 75 rokmi

1022 07 apr 2020

Dnešná školská jedáleň je miestom, kde dieťa môže získať žiaduce, výživové, stravovacie, hygienické ale i spoločenské návyky.
A to je naša práca, nás 14 tisíc zamestnancov, ktorú vykonávame v 4300 prevádzkovaných zariadeniach školského stravovania na Slovensku.

Poďme sa pozrieť, ako to začínalo a akú cestu slovenské školské stravovanie za 75 rokov ušlo.

Rýchly kvalitatívny rozvoj školského stravovania vyžadoval, aby sa stravovaniu viac pozornosti, „lebo pri previerkach, ktorú vykonávali orgány ľudovej kontroly“, sa zistilo veľa nedostatkov. Jednak nesprávne návyky obyvateľov, ktoré sa nepodarilo prekonať výchovou k zdravej výžive a potom aj neuspokojivá hygiena a kultúra stolovania.

Najčastejšie zistené „hygienické závady“:

S k l a d o v a n i e

 • okná na skladoch potravín neboli opatrené sieťkami proti muchám,
 • nezabezpečilo sa vetranie skladov v lete,
 • v skladoch potravín sa skladovali gumové kolá, šaty zamestnancov
 • zaprášené a niekde viac rokov nemaľované steny, ba ani nechýbala plieseň a pavučiny a to aj v samotnej kuchyni,
 • v chladničkách mali uskladnené mäso pracovníčky jedálni,
 • nádoby na odpadky boli na chodbe, veko na nádobe nepriliehalo,
 • sklady potravín sa nezamkýnali, mali do nich prístup okrem vedúcej aj iní pracovníci,
 • duplikáty kľúčov neboli v zalepenej obálke,
 • potraviny v skladoch boli uložené neprehľadne a boli po záručnej lehote sušené mlieko, konzervy, pečienková paštéta, margarín, a pod.

 

J e d á l n e  l í s t k y

 • jedálne lístky sa nevyhotovali týždeň dopredu, za mesiac vyhotovili jeden alebo dva,
 • nedbalo sa na pestrosť jedál, opakovali sa v týždni zeleninové polievky aj trikrát, rascová dvakrát, nepoužili vnútornosti a veľmi zriedka syry.

 

M a t e r i á l o v é  n o r m y

 • množstvo a druh potravín sa určovalo podľa odhadu kuchárky,
 • nebola dodržaná kalorická a nutričná hodnota obeda,
 • z predpísanej kalorickej hodnoty 870 kalórií bolo len 641 kalórií a živočíšnych bielkovín chýbalo 49%, chýbal aj vápnik,
 • ostávali veľké zbytky jedál, ktoré sa dávali do pomyjí,
 • vzorky potravín neboli odoberané ani v prípade choroby,
 • dávkovanie stravy sa nedodržiavalo, porcie mäsa u učiteľov boli dvakrát ťažšie ako u žiakov.

 

O p e r a t í v n o – t e c h n i c k á  e v i d e n c i a

 • pracovníci nemali zdravotné poukazy, nepožívali pracovné odevy
 • nepoužívali sa predpísané tlačivá, neuzatvárali sa zásobníky potravín,
 • nevykonávala sa mesačná inventúra,
 • strava sa podávala aj iným stravníkom na úkor detí,
 • chýbali stravenky,
 • vedúce nevyberali poplatky za stravu vopred,
 • nedočerpával sa finančný limit, čiže na stravu sa vydávalo menej ako sa mohlo čerpať,
 • vedúce boli nedôsledné pri vyžadovaní potvrdení o výške zárobku rodičov,
 • poplatky neboli stanovené správne,
 • prekračovali stanovené pokladničné limity.

 

V y b a v e n i e  k u ch ý ň

 • chýbali príbory, taniere, šálky,
 • nebol  dostatok kredencov,
 • zamestnanci nemali miestnosť na obliekanie pracovného odevu,
 • nedostatkové elektrické napájanie,
 • nemali teplú vodu, hriali ju v hrncoch na šporákoch
 • na varenie používali šporáky na drevo.

Previerkou zistené závady vznikli hlavne z tých príčin, že školské jedálne nemali k dispozícii potrebné smernice a úpravy a často i z neinformovanosti o hodnote potravín postupovali nesprávne, čo bolo na újmu.

 

Veríme že sme vás našim príspevkom pobavili.

Súčasné školské stravovanie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu preverenú skúsenosťami niekoľkých generácií, ale zároveň využíva overené odborné poznatky zdravej racionálnej výživy. Príprava jedál podlieha inovačným trendom tak, aby zodpovedali požiadavkám modernej zdravej stravy. Školské jedálne prechádzajú každodennou modernizáciou a spĺňajú prísne hygienické požiadavky a technologické normy, ktoré stanovuje legislatíva SR i predpisy EU.

Vplyvom ubúdajúceho trendu rodinného stravovania sa, za jedným stolom v kruhu rodiny, kde jedlo, jeho príprava a spoločná konzumácia boli rituálom, je školské stravovanie dnes v podstate poslednou inštanciou, kde sa dieťa môže stravovať zdravo, kvalitne, pravidelne.

Školská jedáleň je miestom, kde dieťa môže získať žiaduce, výživové, stravovacie, hygienické ale i spoločenské návyky.
A to je naša práca, nás 14 tisíc zamestnancov, ktorú vykonávame v 4300 prevádzkovaných zariadeniach školského stravovania na Slovensku.

 

Poznámka redakcie:

Vybrané texty článkov sú písané v pôvodnom znení, teda nepodliehajú súčasným zásadám správneho používania slovenského jazyka.

 

Zdroj:
Stravovanie v školských jedálňach, Anna Dubovcová- Dr. Juraj Piaček, 1965
70 rokov školského stravovania na Slovensku, Katarína Nádaská, 2015

Zdroj obrázku:

 

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok