DO POZORNOSTI: ODBORNÁ DISKUSIA K OBEDOM ZADARMO NAŽIVO

Odborný seminár

DO POZORNOSTI: ODBORNÁ DISKUSIA K OBEDOM ZADARMO NAŽIVO

460 29 jan 2019

Mgr. Oľga Koklesová, prezidentka AŠKOS

Po úspechu v Banskej Štiavnici prináša Prvá asociácie školského stravovania (AŠKOS) odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra do každého krajského mesta.

Internetový portál Jedalne.sk je generálnym partnerom podujatia a o organizačne a technicky zabezpečuje odborné semináre Školské stravovanie dnes a zajtra, riadenú odbornú diskusiu k aplikácii zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s "obedmi zadarmo" za účasti expertov pre oblasť školského stravovania a hostí Prvej asociácie školského stravovania (AŠKOS).

Garanciou kvality diskusie je odborný garant Prvej asociácie školského stravovania, Ing. Silvia Tokárová, ktorá bude viesť a koordinovať odbornú diskusiu. Spolu s významnými hosťami zodpovedia po každom tématickom bloku odpovede účastníkov seminára. 

Prehľad termínov odborných seminárov nájdete tu:

 

Cestovné výdavky súvisiace s výkonom práce (vrátane náhrad za cestové a stravné) hradí vysielajúca organizácia podľa zákona č. 288/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Účastnícky poplatok vo výške 20€ hradí vysielajúca organizácia. Prihlasovanie je umožnené do naplnenia kapacity sály.

Členovia Prvej asociácie školského stravovania (AŠKOS) majú vstup zdarma. Prihlášku člena AŠKOS na odborné semináre obdržal každý člen do emailu, ktorý uviedol pri registrácii. Stiahnuť si ju členovia AŠKOS môžu aj na webovej stránke AŠKOS.

Chcete sa tiež stať členom Prvej asociácie školského stravovania? Môžete tak urobiť tu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODBORNÉ SEMINÁRE - Pozvánka a prihláška na stiahnutie:

Košice    4.2.2018    
Prešov    5.2.2019    
Trnava    6.2.2019    
Trenčín   7.2.2019    
Žilina     12.2.2019    
Nitra      13.2.2019    
Bratislava  14.2.2019    
Banká Bystrica  15.2.2019    

 

 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok