AŠKOS V KOŠICIACH

AŠKOS medzi vedúcimi 9.1.2018 KE

AŠKOS V KOŠICIACH

674 14 jan 2018

Eva Feketová a Oľga Koklesová

Všetci zamestnanci v jedálňach si zaslúžia ocenenie. Je to náročná a zodpovedná práca, ktorej výsledkom je vysoká úroveň školského stravovania na Slovensku.

Svedčí o tom aj prieskum, ktorý bol v Košiciach zrealizovaný v roku 2017.

V utorok 9.januára 2018 prijal AŠKOS (prvá asociácia školského stravovania) pozvanie od Magistrátu mesta Košice (oddelenie školstva). Na prvej pracovnej porade v roku 2018 sa stretli vedúce školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Jedným z bodov porady bolo aj predstavenie AŠKOS-u, ktoré realizovala osobne prezidentka asociácie Mgr. Oľga Koklesová. Stretlo sa s pozitívnou odozvou a záujmom vedúcich školských jedální.

Potešila ich aj spolupráca s Tímom expertov, na ktorých sa členovia AŠKOS-u môžu v budúcnosti obrátiť. Budú zastrešovať základné odborné oblasti: zákony a predpisy v školskom stravovaní, organizácia a prevádzka v zariadeniach školského stravovania, verejné obstarávanie, pracovno-právne vzťahy a BOZP, prax v školskom stravovaní a ekonomiku a účtovníctvo v školskom stravovaní. Viac informácií o Tíme expertov vám prinesieme v najbližších dňoch.

Spolupráca a angažovanosť sú dôležité predpoklady pre dobre odvedenú prácu na poli školského stravovania. Všetci zamestnanci v jedálňach si zaslúžia ocenenie. Je to náročná a zodpovedná práca, ktorej výsledkom je vysoká úroveň školského stravovania na Slovensku. AŠKOS je tu pre nich.

Predstavitelia Magistrátu mesta Košice pod vedením Mgr. Alžbety Tamásovej (vedúca oddelenia školstva), Mária Pancuráková (metodička a referentka pre školské stravovanie) a Mgr. Oľga Koklesová (prezidentka AŠKOS) sa zhodli na tom, že v Košiciach je veľká spokojnosť stravníkov a ich rodičov s kvalitou stravovania v školských jedálniach. Svedčí o tom aj prieskum, ktorý bol v Košiciach zrealizovaný v roku 2017. Viac informácii o ňom a jeho výsledky vám ešte sprostredkujeme.

Dôležité je, že sa položili cenné základy pre dobrú spoluprácu v roku 2018.
 

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok