Aké opatrenia je potrebné prijať v zariadeniach školského stravovania v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19?

mytí rukou

Aké opatrenia je potrebné prijať v zariadeniach školského stravovania v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19?

3906 11 mar 2020

Vzhľadom k tomu, že zamestnanci zariadení školského stravovania pri výdaji pokrmov prichádzajú do kontaktu najväčšou skupinou žiakov - stravníkov, ktorá sa sústreďuje v rámci obeda v školskej jedálni, musia dôsledne dodržiavať všetky potrebné preventívne opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu a na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Povinnosťou zriaďovateľov a riaditeľov škôl je zabezpečiť v školách

 • dostatok teplej vody,
 • dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu priestorov,
 • dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk na báze alkoholu,
 • prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
 • zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

Povinnosťou vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania je zabezpečiť

 • mimoriadne školenie zamestnancov školského zariadenia v oblasti hygienického a sanitačného programu, osobnej a prevádzkovej hygieny (podľa príručky HACCP),
 • vykonať záznam o preškolení,
 • činnosti pre vytvorenie zdravotne bezpečných hygienických podmienok prostredia – sanitácia a zvýšená dezinfekcia – hlavne dezinfekciu kuchynských povrchov a kľučiek dverí dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu, prípadne dezinfekciu stolového riadu,
 • k umývadlám na umývanie rúk mydlo, dezinfekčný prostriedok na ruky, kefku na čistenie nechtov, papierové utierky a postup správneho umývania rúk.

Na ktoré oblasti je potrebné zamerať mimoriadne školenie ?

Sanitácia a dezinfekcia

 • postup pri vykonávaní dezinfekcie,
 • zásady pri vykonávaní dezinfekcie,
 • riedenie dezinfekčných prostriedkov,
 • striedanie dezinfekčných prostriedkov v stanovených intervaloch,
 • vedenie evidencie o vykonanej sanitácii a dezinfekcii.

Osobná hygiena pracovníkov

 • všeobecné preventívne zásady,
 • zásady správania sa na pracovisku,
 • čisté ruky a jednorazové rukavice.

Všeobecné preventívne zásady

 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Zásady správania sa na pracovisku

 • nosiť vhodné a čisté pracovné oblečenie - nohavice, tričko, zástera, pracovné topánky a pokrývka hlavy, v prípade znečistenia pri prípravných prácach odev vymeniť za čistý,
 • pri práci s potravinami povinne dodržiavať osobnú hygienu, kde platí, že musia mať nechty krátke, ostrihané, nenalakované vrátane gélových, acrylových a pod., na rukách nesmú mať prstene, hodinky náramky a oné ozdoby,
 • pri práci s potravinami nesmú používať predmety osobnej potreby – mobilné telefóny,
 • na pracovisku majú zakázané jesť, fajčiť, piť alkoholické nápoje, vykonávať toaletné úpravy.

Čisté ruky a jednorazové rukavice

 • dôkladne umývať ruky pred prácou, pri práci pri znečistení, po každom prechode na inú prácu, po prezlečení odevu a osobite dôkladne po použití záchodu,
 • pri manipulácii s potravinami a pokrmami nevykonávať súčasne sanitáciu, manipulovať s inými vecami (peniaze, mobilné telefóny...),
 • pri výdaji pokrmov používať jednorazové rukavice,
 • u pracovníčky, ktorá má krátke gélové nechty v prírodnej farbe, resp. má inú úpravu nechtov, je povinnosť používať jednorazové rukavice aj počas celej prípravy pokrmov nielen pri ich výdaji, pri prechode na iný druh práce je povinná rukavice vymeniť,
 • rukavice na jednorazové použitie sa nesmú používať opakovane, dezinfekciou a umývaním rukavíc sa nedajú mikroorganizmy z nich odstrániť,
 • nosenie rukavíc nezbavuje povinnosti dôkladne si umývať ruky!

Pravidlá čistých rúk

 1. Umývanie rúk
 2. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd.
 3. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla.
 4. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne.
 5. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani.
 6. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne.
 7. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne.
 8. Nechty na rukách si dočistite kefkou.
 9. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou.

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu

 1. Naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk.
 2. Preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne.
 3. Trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne.
 4. Uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň.
 5. Krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne.
 6. Spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne.
 7. Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.

Kedy si umývať ruky

 • po každom prechode z vonkajšieho prostredia (návrat domov, príchod do práce),
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk,
 • pred, počas a po príprave jedla,
 • pred konzumáciou jedla,
 • po každom použití toalety,
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára.

Na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 3. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy (kliknite).

V prípade podozrenia na respiračné ochorenie kontaktujte call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

 

Zdroje obrázkov: www.ruvzba.sk, <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hand">Hand photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok