75 rokov v školskom stravovaní - ZOSTAVOVANIE JEDÁLNEHO „LÍSTKU“

ingredience

75 rokov v školskom stravovaní - ZOSTAVOVANIE JEDÁLNEHO „LÍSTKU“

2682
24 feb 2020

Vymenili by ste dnes platné Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov za tieto jednoducho- komplikované podmienky zostavy jedálneho „lístku“?

Podmienky pri zostavovaní jedálneho lístku:

  • zabezpečiť potrebnú mieru energie pre základnú látkovú výmenu,
  • vybrať vhodné potraviny, aby v priemernej dennej dávke boli zastúpené látky nevyhnutné pre správnu výstavbu a funkciu orgánov,
  • ustanoviť množstvo a druh potravín so zdrojom živočíšnych bielkovín,
  • určiť vhodne príkrmy, jedenkrát denne zemiaky,
  • zabezpečiť dostatok mlieka, syrov a vajec pre vápnik,
  • skontrolovať, či množstvo tukov a uhľovodanov nie je nadmerné,
  • doplniť jedálny lístok zeleninou a ovocím v surovom stave alebo upravené teplom,
  • jedálny lístok musí byť pestrý, miešaný a vyhovovať ročným obdobiam
  • finančný limit sa nemusí dodržiavať denne, vyrovnávame ho týždenne,
  • vyhotovuje ho vedúca jedálne na 2-3 týždne dopredu a kontroluje ho lekár.

Pri zostave jedálneho lístku je potrebné brať v zreteľ i ročné obdobie:

V letnom jedálnom lístku má byť najviac zeleninových a ovocných jedál, sú osviežujúce, nezaťažujú tráviace ústroje a nevyvolávajú smäd. Pre vysoký obsah vitamínu C treba zaraďovať surovú zeleninu, ovocie (šaláty , ovocné peny).

V jesennom jedálnom lístku majú byť zeleninové jedlá, ovocie a vajíčka, pretože tieto sú najlacnejšie a pre detský organizmus dôležité.

Zimný jedálny lístok má byť kaloricky najvýdatnejší. Má obsahovať hodne bielkovín a tukov. Zaraďujeme syry, strukoviny, mäso, pomazánky, ryby. Dodávame vitamín C v zemiakoch, kyslej kapuste, zimnom ovocí, v ovocných šťavách, mrazenej zelenine a mrazenom ovocí.

Jarným jedálnym lístkom dopĺňame stravu potravinami s vitamínom C. Strava sa spestruje pridaním zeleného petržlenu, pažítky, mrkvičky, hlávkového šalátu atď., i keď sú cenovo drahšie.

Pri zostavovaní lístku si treba povšimnúť, aby sa pri úprave pokrmov striedala i rôzna tepelná úprava, ako varenie, pečenie, dusenie ap. Nakoniec prekontrolujeme farebnosť celej zostavy, aby obed lákal i svojim vzhľadom.

V tomto prípade môžeme v plnej miere súhlasiť, že pri tvorbe jedálneho lístka je potrebné prihliadať aj na aktuálne ročné obdobie. V čase prípravy pokynov bol v zimnom období ponúkaný obmedzený sortiment čerstvej zeleniny a ovocia a akceptovateľná bola jeho mrazená verzia. Dnes však kladieme v školskom stravovaní dôraz na čerstvosť a pestrosť zeleniny a ovocia, uprednostňujeme ich pred mrazenou alebo sterilizovanou úpravou.

Vzor jedálneho lístku  na zimné obdobie:

Zbadali ste rozdiely, chýba vám tam niečo? Potrebujú dnešné deti jesť lepšie a viac? Prekvapilo vás, že sa jedálny lístok robil aj na sobotu?

Počas samotnej existencie školského stravovania sa neustále menili predpisy, názory na to, čo má dieťa denne skonzumovať, aké živiny, v akých dávkach, ktoré druhy potravín sú zdravé a ktoré vylúčiť, či obmedziť.

Dnešné školské jedálne pripravujú pokrmy podľa súčasných výživových trendov, zaraďujú jedlá atraktívne, používajú nové receptúry. Okrem prípravy hlavných jedál zabezpečujú doplnkové stravovanie, diétne stravovanie pre deti s osobitným stravovaním, realizujú celospoločenské programy podpory zdravia - školské mlieko, školské ovocie. Organizujú pre deti a rodičov akcie zamerané na propagáciu zdravej výživy - Deň mlieka, Deň jódu, Svetový deň výživy, ochutnávky jedál, vítanie prvákov do cechu školského, a pod....

Variť v školských jedálňach je kumšt, ktorý ovládajú len ľudia s láskou a oddanosťou k tejto zaznávanej činnosti.

zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food">Food photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Diskusia (2x)

veducasj napísal/a 23 máj 2019

Dobrý deň, rada by som počula názor na zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní. Aj ako matka, aj ako vedúca šj sa totižto borím s problémom a to: Syn má v škole na výber zo 4 druhov jedál, každý deň je aj mäsité. Rovnako je to aj nás v jedálni. Deti a rodičia si potom častokrát vyberajú mäso denne. Resp.. môžu mať každý deň sladký obed. Aký význam má v takýchto prípadoch, keď sa varí viac druhov jedál, zostavovanie jedálnych lístkov podľa noriem - bezmesité, polomäsité, atď..... Môj názor, je že každý deň by malo byť na výber napr.. len z polomäsitých, alebo bezmäsitých, alebo mäsitých... jednoducho, aby bolo splnené správne zostavenie JL, .Za každú reakciu vopred ďakujem.

silvia tokárová napísal/a 23 máj 2019

Skladbu jedálnych lístkov upravuje Aplikácia princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 v časti špecifické princípy aplikácie. Pri poskytovaní stravovania v zariadení školského stravovania musia byť dodržiavané Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vrátane časovej a obsahovej štruktúry jedál v zmysle OVD tak, aby: - pre deti predškolského veku v materskej škole hodnoty energie a základných živín pri podaní desiatej, obeda a olovrantu boli dodržané na 60% z celkového denného príjmu OVD; - pre žiakov I. stupňa základnej školy, II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy a dospelých stravníkov hodnoty energie a základných živín pri podaní obeda boli dodržané na 35% z celkového denného príjmu OVD. V prípade zavedenia systému dvoch druhov jedál na výber pre vekové skupiny B,C a D je potrebné dodržať zostavu jedál tak, aby energetická a nutričná hodnota druhého jedla dosahovala minimálne 90% OVD jedla prvého u sacharidov a bielkovín a 80% OVD pre tuky, obidve jedlá na výber v rámci dňa musia zohľadňovať zásady pre zostavu jedálnych lístkov. Pri zavedení systému dvoch jedál je potrebné zohľadniť personálne a materiálno-technické zabezpečenie zariadenia školského stravovania. Ponuka jedál na výber v alternatíve – mäsité a múčne (sladké, slané) nie je na základe uvedeného prípustná.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
Liebherr
Zdravýživka
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Granuldisk
LogIQ
Irinox
Kema
Scanbox
Metos
Espik
K-Ten
Kobra kefy
HACCP Bakošová
Maso z lúky
Pán Zemiak
Ryba Handlová
Savencia
Thuries Academy
Pomôžeme vám nájsť článok