75 rokov v školskom stravovaní - ZOSTAVOVANIE JEDÁLNEHO „LÍSTKU“

ingredience

75 rokov v školskom stravovaní - ZOSTAVOVANIE JEDÁLNEHO „LÍSTKU“

2339
24 feb 2020

Vymenili by ste dnes platné Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov za tieto jednoducho- komplikované podmienky zostavy jedálneho „lístku“?

Podmienky pri zostavovaní jedálneho lístku:

  • zabezpečiť potrebnú mieru energie pre základnú látkovú výmenu,
  • vybrať vhodné potraviny, aby v priemernej dennej dávke boli zastúpené látky nevyhnutné pre správnu výstavbu a funkciu orgánov,
  • ustanoviť množstvo a druh potravín so zdrojom živočíšnych bielkovín,
  • určiť vhodne príkrmy, jedenkrát denne zemiaky,
  • zabezpečiť dostatok mlieka, syrov a vajec pre vápnik,
  • skontrolovať, či množstvo tukov a uhľovodanov nie je nadmerné,
  • doplniť jedálny lístok zeleninou a ovocím v surovom stave alebo upravené teplom,
  • jedálny lístok musí byť pestrý, miešaný a vyhovovať ročným obdobiam
  • finančný limit sa nemusí dodržiavať denne, vyrovnávame ho týždenne,
  • vyhotovuje ho vedúca jedálne na 2-3 týždne dopredu a kontroluje ho lekár.

Pri zostave jedálneho lístku je potrebné brať v zreteľ i ročné obdobie:

V letnom jedálnom lístku má byť najviac zeleninových a ovocných jedál, sú osviežujúce, nezaťažujú tráviace ústroje a nevyvolávajú smäd. Pre vysoký obsah vitamínu C treba zaraďovať surovú zeleninu, ovocie (šaláty , ovocné peny).

V jesennom jedálnom lístku majú byť zeleninové jedlá, ovocie a vajíčka, pretože tieto sú najlacnejšie a pre detský organizmus dôležité.

Zimný jedálny lístok má byť kaloricky najvýdatnejší. Má obsahovať hodne bielkovín a tukov. Zaraďujeme syry, strukoviny, mäso, pomazánky, ryby. Dodávame vitamín C v zemiakoch, kyslej kapuste, zimnom ovocí, v ovocných šťavách, mrazenej zelenine a mrazenom ovocí.

Jarným jedálnym lístkom dopĺňame stravu potravinami s vitamínom C. Strava sa spestruje pridaním zeleného petržlenu, pažítky, mrkvičky, hlávkového šalátu atď., i keď sú cenovo drahšie.

Pri zostavovaní lístku si treba povšimnúť, aby sa pri úprave pokrmov striedala i rôzna tepelná úprava, ako varenie, pečenie, dusenie ap. Nakoniec prekontrolujeme farebnosť celej zostavy, aby obed lákal i svojim vzhľadom.

V tomto prípade môžeme v plnej miere súhlasiť, že pri tvorbe jedálneho lístka je potrebné prihliadať aj na aktuálne ročné obdobie. V čase prípravy pokynov bol v zimnom období ponúkaný obmedzený sortiment čerstvej zeleniny a ovocia a akceptovateľná bola jeho mrazená verzia. Dnes však kladieme v školskom stravovaní dôraz na čerstvosť a pestrosť zeleniny a ovocia, uprednostňujeme ich pred mrazenou alebo sterilizovanou úpravou.

Vzor jedálneho lístku  na zimné obdobie:

Zbadali ste rozdiely, chýba vám tam niečo? Potrebujú dnešné deti jesť lepšie a viac? Prekvapilo vás, že sa jedálny lístok robil aj na sobotu?

Počas samotnej existencie školského stravovania sa neustále menili predpisy, názory na to, čo má dieťa denne skonzumovať, aké živiny, v akých dávkach, ktoré druhy potravín sú zdravé a ktoré vylúčiť, či obmedziť.

Dnešné školské jedálne pripravujú pokrmy podľa súčasných výživových trendov, zaraďujú jedlá atraktívne, používajú nové receptúry. Okrem prípravy hlavných jedál zabezpečujú doplnkové stravovanie, diétne stravovanie pre deti s osobitným stravovaním, realizujú celospoločenské programy podpory zdravia - školské mlieko, školské ovocie. Organizujú pre deti a rodičov akcie zamerané na propagáciu zdravej výživy - Deň mlieka, Deň jódu, Svetový deň výživy, ochutnávky jedál, vítanie prvákov do cechu školského, a pod....

Variť v školských jedálňach je kumšt, ktorý ovládajú len ľudia s láskou a oddanosťou k tejto zaznávanej činnosti.

zdroj obrázku: <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/food">Food photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Diskusia (2x)

veducasj napísal/a 23 máj 2019

Dobrý deň, rada by som počula názor na zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní. Aj ako matka, aj ako vedúca šj sa totižto borím s problémom a to: Syn má v škole na výber zo 4 druhov jedál, každý deň je aj mäsité. Rovnako je to aj nás v jedálni. Deti a rodičia si potom častokrát vyberajú mäso denne. Resp.. môžu mať každý deň sladký obed. Aký význam má v takýchto prípadoch, keď sa varí viac druhov jedál, zostavovanie jedálnych lístkov podľa noriem - bezmesité, polomäsité, atď..... Môj názor, je že každý deň by malo byť na výber napr.. len z polomäsitých, alebo bezmäsitých, alebo mäsitých... jednoducho, aby bolo splnené správne zostavenie JL, .Za každú reakciu vopred ďakujem.

silvia tokárová napísal/a 23 máj 2019

Skladbu jedálnych lístkov upravuje Aplikácia princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2018 v časti špecifické princípy aplikácie. Pri poskytovaní stravovania v zariadení školského stravovania musia byť dodržiavané Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov podľa Prílohy č.1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vrátane časovej a obsahovej štruktúry jedál v zmysle OVD tak, aby: - pre deti predškolského veku v materskej škole hodnoty energie a základných živín pri podaní desiatej, obeda a olovrantu boli dodržané na 60% z celkového denného príjmu OVD; - pre žiakov I. stupňa základnej školy, II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy a dospelých stravníkov hodnoty energie a základných živín pri podaní obeda boli dodržané na 35% z celkového denného príjmu OVD. V prípade zavedenia systému dvoch druhov jedál na výber pre vekové skupiny B,C a D je potrebné dodržať zostavu jedál tak, aby energetická a nutričná hodnota druhého jedla dosahovala minimálne 90% OVD jedla prvého u sacharidov a bielkovín a 80% OVD pre tuky, obidve jedlá na výber v rámci dňa musia zohľadňovať zásady pre zostavu jedálnych lístkov. Pri zavedení systému dvoch jedál je potrebné zohľadniť personálne a materiálno-technické zabezpečenie zariadenia školského stravovania. Ponuka jedál na výber v alternatíve – mäsité a múčne (sladké, slané) nie je na základe uvedeného prípustná.

Pridať komentár k článku

Nechcete prísť o žiadnu užitočnú informáciu? Zaregistrujte sa k odberu noviniek

Odosláním súhlasím so Zásadami ochrany osobných údajov.

Naši partneri
VIS
Rational
Ailos
Robot Coupe
AŠKOS
AG Foods
Thuries Academy
Granuldisk
LogIQ
Gastro Mach
Scanbox
Metos
Espik
Bidfood
Kema
Lawex
Gastma
Gastrolux
Rubbermade
Pomôžeme vám nájsť článok