Telefon: +421 918 660 200 | E-mail: info@jedalne.sk

Viac financií do školského stravovania

Mgr. Oľga Koklesová

Upozornenie na pozitívnu zmenu vo financovaní zariadení školského stravovania pre rok 2018

ZUK4d601e_jidlo

Zmeny nastali v dôsledku zmeny zberu údajov pri štatistickom zisťovaní počtu potenciálnych stravníkov a vzhľadom na úpravu, ktorou je motivácia pre obce školské stravovanie zabezpečovať. V praxi to znamená, že obec, ktorá nemá zariadenia školského stravovania nemôže mať príjmy na stravovanie z podielových daní. Tým je uprednostňované, a to je konečne spravodlivé, že obce, ktoré zabezpečujú stravovanie, dostanú zvýšený normatív na každého žiaka ako potenciálneho stravníka.

Vďaka patrí pani JUDr. Mgr. Martine Lubyovej, ministerke školstva, Ing. Silvii Tokárovej a všetkým odborným pracovníkom, ktorí sa na zmene podieľali.

rok 2017

hodnota jednotkového koeficientu na stravovanie 78,87 €

normatív na potenciálneho straníka 1,8 * 78,87=141,96 €

rok 2018

hodnota jednotkového koeficientu na stravovanie 84,17 €

normatív na potenciálneho straníka 1,8 * 84,17=151,50 €

Je na rozhodnutí zriaďovateľa (samosprávy), aké prijme VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) vo vzťahu k financovaniu zariadení školského stravovania.

Informácie o financovaní zariadení školského stravovania predstavujú príležitosť pre vedúce ZŠS mať podklady na výpočet finančných zdrojov pre účely školského stravovania.

661   |   14.2.2018